DOG SMAPPER הוא אחד הדגים הקשים לתפישה כי אפילו אחרי שהחכה תופסת אותם, הם קורעים את חוט הניילון בשיניהם החדות, או מצליחים לצלול בין סלעים ואס החוט נקרע. דג זה ניתפס ב-SEA OF CORTEZ.