המשחק הראשון: כיצד לארי בירד יכול לחיות עם דבר כזה?